• Digital lesbarhet 

      Eriksen, Ruben Sander; Toivonen, Kristoffer; Langesæter, Agne Lineviciute; Ulleland, Sigrid (Bachelor thesis, 2022)
      Dette prosjektet er relatert til universell utforming, og gruppens egne erfaringer med annonser. Kunnskap om emnet baserer seg på teori, intervju, undersøkelser og eye-tracking tester. Teori viste til at problemstillingen ...