• Kvalitetssikring av doktorgradsutdanning i Norge 

      Todoroska, Maja (Master thesis, 2019)
      Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke hvordan kvalitetssikring for doktorgradsutdanning blir gjennomført. For å besvare dette, var det nødvendig å foreta en analyse av hvordan kvalitet defineres og hva som ...