• Hva gjør at den palliative pasienten etterspør hjelp til å dø? 

      Tjugum, Heidi; Helland, Øyvind; Sollid, May Ingvild (Student paper, others, 2013)
      NORSK: Dette litteraturstudiet diskuterer forhold som gjør at den palliative pasienten etterspør hjelp til å dø. Med utgangspunkt i teori om palliativ omsorg, hospicefilosofi, livskvalitet og etikk blir problemstillingen ...