• Dagens naturfagslærebøker og seksuell helse 

      Tjemsland, Marie Frost (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar for seg hvordan tre ulike lærebøker i naturfag på ungdomstrinnet fremstiller seksuell helse. Hvordan bøkene legger opp til å utvikle en god seksuell helse når man er ung? Det fokuseres på hvordan bøkene ...