• De andre 

   Tjøstheim, Malin Huke (Bachelor thesis, 2020)
  • Et inkluderende kroppsøvingsfag med rom for alle - eller? 

   Tjøstheim, Malin Huke (Master thesis, 2022)
   Denne studien omhandler kroppsøvingsminoriteters opplevelse av inkludering og/eller ekskludering i kroppsøving og hvilken betydning deres økonomiske, kulturelle og sosiale kapital har for opplevelsen av et inkluderende ...