• A macro model for shallow foundations on granular soils describing non-linear foundation behavior 

   Tistel, Joar; Grimstad, Gustav; Eiksund, Gudmund Reidar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper describes a macro model for a shallow foundation. The macro model represents the non-linear soil structure interaction (SSI) exemplified by a suspension bridge anchor-block. The model can be adjusted and used ...
  • Bridge Foundations at Large Water Depths 

   Tistel, Joar (Doctoral theses at NTNU;2018:76, Doctoral thesis, 2018)
   The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) plans for a significant upgrade of the E-39 highway route along the west coast of Norway between Kristiansand and Trondheim, where the ferry connections will be replaced by ...
  • Effekten av statiske og sykliske laster på gyste bergstag 

   Hagen, Håvard Olaisen (Master thesis, 2017)
   I forbindelse med forankring av brukonstruksjoner i berg, er gyste bergstag sett på som et alternativ. For å forstå nedbrytningen av bergstag under sykliske og statiske laster bedre, er det i denne oppgaven utført et ...
  • Forankring av brofundament ved bruk av gyste fjellstag for opptak av statiske og sykliske laster 

   Behrens, Egil Andreas (Master thesis, 2016)
   I løpet av de siste årene er idéen om en fergefri kystriksvei fra Kristiansand via Bergen til Trondheim blitt en viktig politisk sak for mange av partiene på Stortinget, og Statens vegvesen har satt i gang mange tekniske ...
  • Macro-model description and model verification 

   Søvik, Marius Mathisen (Master thesis, 2017)
   The interaction between structures and soil is often idealized to simplify the problem. However, the soil structure interaction (SSI) is important for accurately predicting the mechanical behavior of foundations. Through ...
  • Testing and modeling of cyclically loaded rock anchors 

   Tistel, Joar; Grimstad, Gustav; Eiksund, Gudmund Reidar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) is planning for an upgrade of the E39 highway route at the westcoast of Norway. Fixed links shall replace ferries at seven fjord crossings. Wide spans and large depths at ...