• Heat Transfer – Between Rock Mass and Tunnel Room 

      Tinderholt, Silje Marie (Master thesis, 2019)
      Bruk av tunnelkledning uten frostsikring er en økende trend, spesielt i jernbane tunneler. Dette er metoder som er lite brukt i Norge tidligere, og dermed er det også minimalt med kunnskap om hvordan kledningen faktisk ...