• Cyber Threat Information Requirements for Strategic Decision-Making 

      Tinde, Tiril Ligaya (Master thesis, 2022)
      I en cybertrusselsituasjon må informasjon utveksles på tvers av disiplinære og organisatoriske grenser for å støtte beslutningstakere på alle nivåer. Denne informasjonsutvekslingen er preget av teknisk kompleksitet og skjer ...