• Fjellbøgda sammen - Voksenrollen i Oppdalsfotballen 

      Bania, Elisabeth Valmyr; Thun, Vigdis Lauritzen (Research report, 2020)
      Prosjektet «Fjellbøgda sammen» har som mål å styrke barn og unges psykiske helse ved å bedre relasjon - og samspillskompetanse hos voksne i Oppdalssamfunnet. Målet er at flere barn skal bli sett, forstått og hørt på en ...