• Støyindikatorer 

      Thorvaldsen, Christian S (Master thesis, 2014)
      Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan innholdet av lavfrekvent lyd på konserter påvirker opplevd støy for naboer. Det ble tatt utgangspunkt i tilfeller der det arrangeres 6 eller færre konserter per år og ...