• Bipolare lidelser og psykososiale behandlingstilnærminger 

      Thorsrud, Chanel Christin (Master thesis, 2015)
      Bipolare lidelser er en kronisk, psykisk lidelse, karakterisert av episodiske store svingninger i humør, energi og aktivitet. Bipolare lidelser behandles ofte medikamentelt, men hvor medikamentell behandling ikke er en ...