• Hva er beste praksis for vedlikeholdsplanlegging i kommunal sektor? 

      Thomassen, Morten; Thorset, Knut Olav (Master thesis, 2018)
      Oppgaven undersøker likheter og ulikheter vedrørende vedlikeholdsplanlegging for 4 ulike virksomheter i kommunal sektor. Vi har valgt å studere hvordan vedlikeholdsplanlegging foregår i en fylkeskommune, en stor og en ...