• Barnehagen som trygg base for en gutt med Asperger syndrom: En kasusstudie 

      Thorsen, Trude Elisabeth Torbjørnsdatter (Master thesis, 2010)
      Nyere forskning viser at barn med autismespekterlidelser er i stand til å danne trygg tilknytning til primære omsorgspersoner, men at forekomst av tilknytningskvalitetens variasjon kan være noe uvanlig sammenlignet med ...