• Hvordan kan sykepleiere bidra til redusert bruk av nakkekrage i akuttmottak? 

      Thorsen, Ludvig Vollelv; Wahlstrøm, Thomas (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Pasienter med ustabile nakkeskader er i risiko for å få livsendrende sekundærskader. For å motvirke dette blir nakkekrage brukt for å stabilisere og immobilisere nakken. Ettersom nakken er et sårbart område i ...