• The effects of shift work on the immune system: A narrative review 

      Thorkildsen, Marianne Stenbekk (Master thesis, 2022)
      Norsk sammendrag Introduksjon: Skiftarbeid påvirker trolig helsen negativt og en av hypotesene er at skiftarbeid påvirker immunforsvaret og fører til økt risiko for infeksjon. Tidligere litterære sammendrag har konkludert ...