• Læringens joik 

      Thomassen, Stine (Master thesis, 2017)
      Denne oppgaven er autoetnografisk, skrevet frem som en slags joik. Den er inspirert av joikens kvaliteter både som tekst og innhold. Den er et eksperiment, der jeg filosoferer rundt læringsbegrepet, og bruker joiken i en ...