• Muscle Fatigues Contribution to Muscle Hypertrophy in Trained Young Men 

      Ellingsen, Andreas Glenne; Kristiansen, Martin Berg; Thomassen, Fredric Torland (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: Det er flere forskjellige typer styrketrening, og hver type har forskjellig hensikt. For folk som vil øke muskelmasse, vil hypertrofisk trening være det selvsagte valget. Muskel tretthet er et begrep som ofte er ...