• Bruk av digitale øvinger i grunnutdanningen i matematikk 

   Rønning, Frode; Buan, Aslak Bakke; Langaas, Mette; Thaule, Marius (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Siden høsten 2013 har det vært gjort betydelige endringer i strukturen på grunnemnene i matematikk og statistikk ved NTNU, fra januar 2014 innenfor rammene av prosjektet KTDiM (Kvalitet, tilgjengelighet og differensiering ...
  • Læringsressurser i grunnutdanningen i matematikk - kvalitet, tilgjengelighet og differensiering 

   Langaas, Mette; Buan, Aslak Bakke; Rønning, Frode; Tjelmeland, Håkon; Skauvold, Jacob; Thaule, Marius (Journal article, 2017)
   For studenter ved sivilingeniørutdanningen ved NTNU inngår fem grunnemner i matematikk i studieplanen. Tre av disse emnene, Matematikk 1 (første semester, 1700 studenter), Matematikk 2 (andre semester, 1400 studenter) og ...
  • Matematikk og programmering for teknologistudenter ved NTNU 

   Thaule, Marius (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Matematikk er et av de mest sentrale basalfagene i teknologiutdanningen ved NTNU. Alle teknologistudenter tar minst fire emner innen matematikk og statistikk gjennom sin studietid. Disse matematikkemnene er i stadig utvikling ...
  • On the Classifying Space of Some Cobordism Categories 

   Thaule, Marius (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2009:248, Doctoral thesis, 2009)
   In this dissertation, the classifying spaces of some cobordism categories are investigated. Specifically, it is proved that the classifying space of the category of open strings is homotopy equivalent with the classifying ...
  • The Homotopy Theory of (∞,1)-Categories 

   Hellstrøm-Finnsen, Magnus (Master thesis, 2014)
   The homotopy category of a stable (∞,1)-category can be endowed with a triangulated structure. The main objective of this thesis is to give a proof of this fact. First it will be discussed some ideas of higher category ...
  • Topological Data Analysis and the Activations in a Convolutional Neural Network 

   Ramberg, Birk Dybesland (Master thesis, 2021)
   Topologisk dataanalyse (TDA) omhandler studiet av datas form. TDA kan finne verdifull kvalitativ og kvantitativ informasjon fra kompliserte dataset. Convolutional Neural Networks (CNNs) løser et mangfold av oppgaver bedre ...
  • Topologisk dataanalyse på konvolusjonelle nevrale nettverk 

   Larsen, Tor Erik (Master thesis, 2020)
   I denne oppgaven presenteres et forsøk på å gjenskape den såkalte primærsirkelen av pikselmatriser i vektorrommet av vekter i et konvolusjonelt nevralt nettverk (CNN) trent på et bildedatasett, ved hjelp av åpen kildekode ...
  • Topologiske kvantefeltteoriar og koplingar til kommutative frobeniusalgebraar 

   Johnstuen, Håkon Skjalg Selland (Bachelor thesis, 2020)
   I denne bacheloroppgåva utforskar me frobeniusalgebraar og finn ulike måtar å karakterisera dei på. Det blir gjeven ei innføring i orientert kobordismeteori, og kategoriane av frobeniusalgebraar og kobordismar definerast. ...