• Effect of Yaw and Wake in Power Production at Skomakerfjellet Wind Park 

      Thaule, Maria; Hamnes, Mina Stefansen (Bachelor thesis, 2021)
      Utvinning av energi fra vinden er i teorien en enkel oppgave. Vind er imidlertid en kompleks naturkraft. TrønderEnergi kontrollerer en vindpark bestående av fire vindturbiner på Skomakerfjellet i Trøndelag. Turbinområdet ...