• Dialogue between `Aesthetic Body` and `Alternative Space` 

      Teti, Carola (Master thesis, 2020)
      Målet i mitt siste arbeid er å undersøke forholdet mellom `body` og` alternativ spaces` in Contemporary idé av det estetiske i dans-teater. Jeg tar sikte på å beskrive de `performing bodies` på den måten å bygge bevegelse ...