• Kvinne og toppleder: Hvilke faktorer fremmer en lederkarriere? 

      Bjørnåli, Ekaterina S.; Farstad, Ingvild; Brovold, Benedicte Kimo; Terjesen, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Denne artikkelen undersøker kvinnelige toppledere og deres karriereutvikling. Artikkelen har en eklektisk teoretisk tilnærming for å skape et mest mulig nyansert og mangfoldig bilde av en rekke forhold som kan ha fremmet ...