• Solubility Patterns in Relation to Coating of Mineral Supplements 

      Tepstad, Jorunn (Master thesis, 2019)
      Målet for dette prosjektet var å utvikle et belegg eller en bærer for Bolifor® fosfatsalt som brukes i akvakulturfôr. Bæreren/belegget må være slik at det beskytter fosfatsaltet mot å lekke i vann. Lekking av fosfat er et ...