• Design av elektroflokkuleringsreaktor 

      Tennås, Haakon André Fivelstad; Nystad, Jørgen (Bachelor thesis, 2020)
      Denne rapporten tar for seg prinsippene bak den elektrokjemiske prosessen, elektroflokkulering. Bakgrunnen for oppgaven var å studere renseeffekten og mulighetene for elektroflokkulering drevet av solkraft, som et rensetrinn ...