• Effects of Rater Training on the Assessment of L2 English Oral Proficiency 

   Sundqvist, Pia; Sandlund, Erica; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The main objective of this study was to examine whether a Rater Identity Development (RID) program would increase interrater reliability and improve calibration of scores against benchmarks in the assessment of second/foreign ...
  • Hur tillförlitligt är det nationella provet i läsning i åk 9? 

   Tengberg, Michael; Skar, Gustaf Bernhard Uno (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Reliability of the national reading test in 9th grade. This article reports from a study of reliability in the Swedish national reading test in ninth grade. Based on a representative sample of 500 students, the study ...
  • Interrater reliability of constructed response items in standardized tests of reading 

   Tengberg, Michael; Roe, Astrid; Skar, Gustaf Bernhard Uno (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article reports from a study of interrater reliability of constructed response items in standardized tests of reading. Two panels of raters (lower secondary teachers and test developers) were asked to rate student ...
  • Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse 

   Tengberg, Michael; Skar, Gustaf Bernhard Uno (Journal article; Peer reviewed, 2016-04)
   Tillförlitlighet i bedömning är en avgörande komponent i varje testprogram där testtagares resultat bygger på bedömares tolkningar utifrån en bedömningsskala eller en bedömningsguide. Utförliga svar på öppna uppgifter ...