• JDF: brobygger mellom administrasjons- og produksjonssystemer i grafisk industri 

      Brenden, Morgan; Edvardsen, Jan Halvard; Teige, Kim René; Myrvoll, Tage; Haakonsen, Lars Henrik (Bachelor thesis, 2003)
      JDF, Job Definition Format er en ny bransjestandard utviklet for å forenkle informasjonsutvekslingen mellom forskjellige applikasjoner i den grafiske bransjen. Det arbeides med at dataflyten og automatiseringen mellom ...