• Optimal Turbine Re-Investment Strategies in Hydropower 

   Teige, Amalie Marie; Dønnestad, Eirik Magnus (Master thesis, 2019)
   Denne oppgåva tek føre seg investeringvala til eit vasskraftselskap som har ein turbin med avtakande verknadsgrad. Selskapet kan velje mellom to strategiar: (i) å erstatte turbinen direkte, eller (ii) å oppgradere den ...
  • Optimal Turbine Re-Investment Strategies in Hydropower 

   Dønnestad, Eirik Magnus; Teige, Amalie Marie (Master thesis, 2019)
   Denne oppgåva tek føre seg investeringvala til eit vasskraftselskap som har ein turbin med avtakande verknadsgrad. Selskapet kan velje mellom to strategiar: (i) å erstatte turbinen direkte, eller (ii) å oppgradere den ...