• Indre Hydrofobering av leirbasert bindemiddel 

      Tayeh, Maher (Bachelor thesis, 2019)
      Denne studien har som hensikt å undersøke hvordan kalsinert og sintert leire samt med hydrofoberende tilsetningsstoffer påvirker bøyestrekk- og trykkfasthet, og kapillærsugehastighet i sementpasta. Hydrofobering av betong ...