• "Barrierer for samarbeid" - En case-studie i Trondheim kommune 

      Tanum, Øyvind Strømø (Master thesis, 2014)
      Denne oppgaven tar for seg samarbeid på tvers i store organisasjoner. Det offentlige møter krav til økt produktivitet for å takle utfordringene som kommer i fremtiden, og da må også organisasjonene utnytte egne ressurser ...