• Ansattes opplevelse i møte med sin leder 

      Tangerås, Sissel (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven har som formål å få frem forhold relatert til kvaliteten i selve møtet mellom leder og deltidsansatte, med utgangspunkt i medarbeiders perspektiv. Under problemstillingen hvordan blir du møtt av din ...