• Reusing and recycling of railway ballast 

      Tangerås, Marius (Master thesis, 2019)
      Målet med denne forskningen er å undersøke muligheter ved gjenbruk og gjenvinning av brukt jernbaneballast, ved å endre egenskapene og stivheten til ballasten. Litteratur, laboratorie tester og korte intervjuer er benyttet ...