• Metodevalg for dobbeltdiagnose Downs syndrom og autisme 

      Tangen, Ellen Haugstulen (Master thesis, 2016)
      Denne masteroppgaven har som mål å kartlegge hvilke metoder som brukes i innlæringen av grunnleggende ferdigheter for barn med dobbeltdiagnose Downs syndrom og autisme. Problemstilling for oppgaven var: Hvilke metoder ...