• Modelling of heat-affected zones in aluminium structures 

      Tangen, Alexander (Master thesis, 2020)
      Introduksjon Forstå oppførselen til varmepåvirkede områder i en konstruksjon er viktig for strukturingeniører. Målet med denne masteroppgaven er å evalurere ulike metoder for å modellere disse varmepåvirkede sonene i ...