• Bacheloroppgave 2018 Azure 

      Tandberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2018)
      Oppgradere IT-systemet for en fiktiv bedrift ved å ta i bruk funksjonalitet som Office 365 og Azure. Det blir benyttet ADFS til autentisering av brukerne, og WAP for kontakt med omverdenen. Det skal benyttes tilgjengelighetssett, ...