• Etteroppspent og fiberarmert flatedekke 

      Sivertsen, Martin; Tøsti, Ansten Berg (Master thesis, 2015)
      I denne oppgaven skal prosjektet på Munkvold følges opp med beregninger og befaring (Munkvold). Beregnings-grunnlaget som benyttes er utviklet i regi av instituttets deltakelse i COIN (Senter for forskningsbasert innovasjon ...