• Aerob utholdenhetstrening for bedret hjertefunksjon og helse hos oppdrettslaks. Prosjektperiode 1.6.2007 – 10.10.2008 

   Takle, Harald Rune; Kristensen, Torstein; Helland, Ståle Johannes; Grisdale-Helland, Barbara; Poppe, Trygve T; Tørud, Brit; Helgerud, Jan (Nofima rapportserie;, Research report, 2008)
   Prosjektet hadde som hovedmål å undersøke effekten av aerob utholdenhetstrening som metode for å bedre hjertefunksjon og helse hos laks. Prosjektet gav klare indikasjoner på at trening av lakseparr har positive effekter ...
  • Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017 

   Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle (Research report, 2017)
   Det er fortsatt knyttet stor grad av usikkerhet til noen av miljøeffektene ved IMTA sammenlignet med konvensjonell fiskeoppdrett. Mye av dette er knyttet til mangel på kunnskap fra reelle anlegg i kommersiell skala, siden ...