• Insider Threat 

      Syvertsen, Jon Petter (Master thesis, 2007)
      NORSK: Denne masteroppgavens rapport retter søkelyset mot innsidetrusselen i Norge. Ved å se på nettopp dette, ønsker vi å kartlegge denne trusselen. Vi ønsker også å finne ut om Norge er mer eller mindre utsatt for ...