• Hospice - et verdig sted å dø og en meningsfull arbeidsplass 

   Syversen, Tine Dahl (Bachelor thesis, 2020)
   Abstrakt Innledning: Artikkelens hensikt var å undersøke hva som gjør hospice til et spesielt palliativt tilbud og hvordan sykepleiere opplever å arbeide på et hospice. Metode: For å undersøke hva som gjør hospice til ...
  • Hospice - et verdig sted å dø og en meningsfull arbeidsplass 

   Syversen, Tine Dahl (Bachelor thesis, 2020)
   Abstrakt Innledning: Artikkelens hensikt var å undersøke hva som gjør hospice til et spesielt palliativt tilbud og hvordan sykepleiere opplever å arbeide på et hospice. Metode: For å undersøke hva som gjør hospice til ...