• Områdestabilitet i sprøbruddmateriale 

      Syversen, Isolde Louise Grønlund; Haug, Linn Therese Håkonsen (Bachelor thesis, 2019)
      I forbindelse med Haug - Seut prosjektet har det blitt utarbeidet en områdestabilitetsrapport for Bane NOR som denne bacheloroppgaven har til hensikt å etterprøve. Bacheloroppgaven har utført en områdestabilitetsvurdering ...