• Om kost-nytte analyse av brukskvalitetsaktiviteter i Telenor ASA 

      Syrtveit, Yngve (Master thesis, 2009)
      Hverdagen til mange prosjektledere og brukskvalitetspersonell består i å flette inn brukskvalitetsaktiviteter i prosjekter. Kost-nytte analyse av brukskvalitetsaktiviteter er en fremgangsmåte for å veie brukskvalitet mot ...