• Digital samhandling med ERP-systemer på hjemmekontor 

      Pareliussen, Therese Marlene; Synslien, Heidrun Haugaløkken (Bachelor thesis, 2022)
      Overgangen til hjemmekontor som følge av koronapandemien har berørt svært mange bedrifter. Selv om omstillingen har vært krevende for mange ser det ut til at bruken av hjemmekontor har kommet for å bli, noe en undersøkelse ...