• Fargebruk i et middelaldersk krusifiks fra Grong. 

      Synnøve Berg (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg middelalderens fargebruk i polykrom treskulptur i Norge, med utgangspunkt i et krusifiks fra Grong datert til ca. 1250. I løpet av oppgaveteksten vil det valgte middelalderske krusifikset ...