• Modellbaserte prosjekt, fra prosjektering til bygging 

      Syltern, Marion Therese (Master thesis, 2015)
      BIM har kommet langt innen bygg, olje- og installasjonsbransjen, mens infrastrukturprosjekt har ligget etter denne utviklingen. Siden 2012 har både Statens Vegvesen og Jernbaneverket implementert mer og mer av BIM-prosessen ...