• Veidekkemodellen – nøkkelen til suksess? 

      Alm, Anna; Syltern, Line Gjerde (Master thesis, 2014)
      Rammene rundt prosjektene i byggebransjen har de siste årene endret seg drastisk. Teknologisk utvikling og endring av regelverk har ført til en stor utvikling i måter å gjennomføre et prosjekt på. Dette fører med seg nye ...