• Implementeringseffekter av IFRS 9 - en analyse av banker i Skandinavia 

      Sydsæther, Eirik Strand; Larsen, Jørgen G. (Master thesis, 2020)
      IFRS 9 trådte i kraft 1 januar 2018 og introduserer klarere kriterier for klassifikasjon og måling av finansielle instrumenter og forpliktelser, en ny tre-trinns modell for tapsavsetninger og en forenkling av sikringsbokføring. ...