• Produktutvikling av knestående piggekjelke 

      Swensen, Sigve Normann Rygh (Master thesis, 2019)
      Aktivitetshjelpemidler er utstyr som skal hjelpe mennesker med nedsatt fysisk funksjonsevne med å leve et fysisk aktivt liv. NAV leverer aktivitetshjelpemidler til disse menneskene, med formål om å forbedre funksjonelle ...