• Alarmering via Digital Selective Calling 

      Dyb, Georg Farstad; Svorte, Markus Haram; Larsen, Marie Haugli; Åfløy, Anne Grete (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn: Statistikk viser at kun 2% av alle nødstedte yrkes- og fiskefartøy som befant seg i det norske søk- og redningsområdet, alarmerte via Digital Selective Calling (DSC) i 2015. Dette på tross av at DSC er primær ...