• Kollektivfelt - kampen om kapasiteten 

      Svorstøl, Eli-Trine (Master thesis, 2015)
      Norsk klimapolitikk har satset hardt på en mer miljøvennlig transport for å oppnå bærekraft. Dette skal oppnås gjennom en parallell satsing på tre ulike bærekraftstrategier: redusere transportvolumet, modalt transportskifte ...