• Sykepleier sin rolle i forebygging av antibiotikaresistens i Namibia. 

      Svinø, Hedda Borge. (Bachelor thesis, 2020)
      Introduksjon: Antibiotikaresistens er en av de største globale helseutfordringene verden står ovenfor. Det reduserer blant annet mulighetene til å behandle smittsomme sykdommer som fører til lengre sykehusopphold og høyere ...