• 802.11ac 

      Brubak, Tonje; Svevad, Per Kristian (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Denne bacheloroppgaven har som formål å anbefale for ITjenesten ved HiG konkrete tiltak for å utbedre høgskolens nett med hensyn til brukernes krav. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse som viser at brukerne ...