• An Artificial Immune System for Fake News Classification 

      Sverdrup-Thygeson, Simen (Master thesis, 2021)
      Det har blitt observert en eksplosiv vekst av upålitelige nyhetsartikler de siste årene. Disse nyhetsartiklene blir ofte referert til som ”fake news” og det har blitt vist at disse kan ha alvorlige innvirkninger på ...